เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

Thai Beer

ช้างเชือก

Chang Bottle Beer 620 ml
168.00

ช้างโขลงใหญ่

Chang Draught Beer 500 ml
168.00

ช้างโขลงยักษ์

Chang Draught Beer 1 L
288.00

ช้างโขลงมหาศาล (เหยือก)

Chang Draught Beer 1.5 L
398.00

เสืดดาว (กระป๋อง)

Leo Beer (Can)
88.00
น้ำแข็ง (ถัง) 20.00

แสงโสมไฮบอล แก้ว

Sangsom High Ball (Glass)
108.00

แสงโสมไฮบอล เหยือก

Sangsom Highball (Jug)
308.00

Imported Craft Beer

ช้างเชือก

Chang Bottle Beer 620 ml
168.00

ช้างโขลงใหญ่

Chang Draught Beer 500 ml
168.00

ช้างโขลงยักษ์

Chang Draught Beer 1 L
288.00

ช้างโขลงมหาศาล (เหยือก)

Chang Draught Beer 1.5 L
398.00

เสืดดาว (กระป๋อง)

Leo Beer (Can)
88.00
น้ำแข็ง (ถัง) 20.00

แสงโสมไฮบอล แก้ว

Sangsom High Ball (Glass)
108.00

แสงโสมไฮบอล เหยือก

Sangsom Highball (Jug)
308.00

Highball

แสงโสมเก๊กฮวยบ๊วยไฮบอล แก้ว

Sangsom with Chrysanthemum & Plum Highball (Glass)
108.00

แสงโสมเก๊กฮวยบ๊วยไฮบอล เหยือก

Sangsom with Chrysanthemum & Plum Highball (Jug)
308.00

แสงโสมบ๊วยไฮบอล แก้ว

Sangsom & Plum Highball (Glass)
118.00

แสงโสมบ๊วยไฮบอล เหยือก

Sangsom & Plum Highball (Jug)
348.00

แสงโสมอู่หลงน้ำผึ้งมะนาวไฮบอล แก้ว

Sangsom with Oolong & Honey Lime Highball (Glass)
138.00

แสงโสมอู่หลงน้ำผึ้งมะนาวไฮบอล เหยือก

Sangsom with Oolong & Honey Lime Highball(Jug)
398.00

แสงโสมน้ำผึ้งมะนาวไฮบอล แก้ว

Sangsom with Honey Lime Highball (Glass)
148.00

แสงโสมน้ำผึ้งมะนาวไฮบอล เหยือก

Sangsom with Honey Lime Highball (Jug)
408.00

Bucket

แตงโมบัคเก็ต

KIN + HEY Watermelon Bucket
448.00

Wine

แสงโสมเก๊กฮวยบ๊วยไฮบอล แก้ว

Sangsom with Chrysanthemum & Plum Highball (Glass)
108.00

แสงโสมเก๊กฮวยบ๊วยไฮบอล เหยือก

Sangsom with Chrysanthemum & Plum Highball (Jug)
308.00

Liquor

แสงโสมเก๊กฮวยบ๊วยไฮบอล แก้ว

Sangsom with Chrysanthemum & Plum Highball (Glass)
108.00

แสงโสมเก๊กฮวยบ๊วยไฮบอล เหยือก

Sangsom with Chrysanthemum & Plum Highball (Jug)
308.00

Umeshu

แสงโสมเก๊กฮวยบ๊วยไฮบอล แก้ว

Sangsom with Chrysanthemum & Plum Highball (Glass)
108.00

แสงโสมเก๊กฮวยบ๊วยไฮบอล เหยือก

Sangsom with Chrysanthemum & Plum Highball (Jug)
308.00

Special Ume by KIN+HEY

แสงโสมเก๊กฮวยบ๊วยไฮบอล แก้ว

Sangsom with Chrysanthemum & Plum Highball (Glass)
108.00

แสงโสมเก๊กฮวยบ๊วยไฮบอล เหยือก

Sangsom with Chrysanthemum & Plum Highball (Jug)
308.00

Soft Drink

น้ำเปล่า
water
28.00

โค้ก
coke
48.00

โค้กซีโร่
coke zero
48.00

สไปรท์
sprite
48.00

Mocktail

น้ำเปล่า
water
28.00

โค้ก
coke
48.00

โค้กซีโร่
coke zero
48.00

สไปรท์
sprite
48.00

เครื่องดื่มอื่นๆ

ชาอู่หลงร้อน(Refill)

Hot Oolong Tea
58.00

โอเลี้ยง

Oliang (Thai Iced Black Coffee)
58.00

ชาดำเย็น

Thai Iced Tea
58.00

ชามะนาว

Thai Iced Lemon Tea
58.00

กาแฟไทยไข่มุก

Thai Iced Coffee with Pearl
68.00

แดงโซเจลลี่

Salak Syrup with Lime Soda & Jelly
78.00

บ๊วยน้ำผึ้ง โซดา

Honey Plum Soda
68.00

เก็กฮวย แก้ว

Iced Chrysanthemum Drink (glass)
48.00

เก็กฮวย ขวด

Iced Chrysanthemum Drink (bottle)
88.00

ชาอู่หลวงเก็กฮวย แก้ว

Iced Oolong Tea with Chrysanthemum (Glass)
48.00

ชาอู่หลวงเก็กฮวย ขวด

Iced Oolong Tea with Chrysanthemum (bottle)
88.00

เก็กฮวยบ๊วยเย็น แก้ว

Iced Chrysanthemum with Plum (glass)
58.00

เก็กฮวยบ๊วยเย็น ขวด

Iced Chrysanthemum with Plum (bottle)
98.00

ชาอู่หลงเย็น แก้ว

Iced Oolong Tea (Glass)
48.00

ชาอู่หลงเย็น ขวด

Iced Oolong Tea (bottle)
88.00