ทุกประเทศจะมีวัฒนธรรมการกินของคนกลุ่มมนุษย์งานที่คล้ายๆกัน คือ เป็นอาหาร Comfort Food ง่ายๆ พื้นบ้านที่พวกเขาเติบโตคู่กัน มาในญี่ปุ่น เราจะพบกับร้าน Izakaya มากมาย หรือโพจังมาจา อาหารเต๊น
ท์ตามถนนของเกาหลี หรือในเมืองไทยก็ต้องยกให้ ร้านข้าวต้ม ตลาดโต้รุ่ง ร้านส้มตาข้างทาง ร้านเหล่านีเ้รียงรายอยู่ข้างถนนและเปิดขายจนดึกดื่น
ให้ผู้คนได้กินดื่มเฮฮาผ่อนคลายหลังงานหนักเหมือนจะบอกว่า มามะ มากิน มาเฮ เพื่อลืมความเหน็ดเหนื่อยของวันที่ผ่านมาและเตรียมตัวเตรียมพลังรับวันใหม่
ที่จะมาถึงวัฒนธรรมอาหารกินเฮเหล่านี้จึงเป็นเสมือนอาหารสร้างชาติก็ว่าได้

OUR STORY

ไฮไลท์

ไฮไลท์